logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Девет проби показват влошено качество на питейната вода

Петнадесет са взети и изследвани проби на питейна вода при консуматорите в селища във Видинска област, сочи справката на Регионалната здравна инспекция за периода 2 – 13 юли тази година.
Девет от изследваните проби не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Такива случаи са установени в селата Праужда, Салаш, Върба, Ошане, Държаница, Ярловица, Срацимир, Жеглица и Ботево. При почти всички в пробите са установени завишени стойности на колиформи. Единствено в село Ботево има по-високи стойности на нитрити.
През същият период в региона са регистрирани 13 случая на ентероколити. Няма доказана връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода, заявяват от инспекцията.

Сподели в социалните мрежи