logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Руски студенти бяха на учебна практика в Белоградчик

В продължение на четиринадесет години руски студенти провеждат учебна практика в Белоградчик. Този път тя бе организирана от катедра „География на отдиха и туризма“ при Факултета по география на Московския държавен университет „М. Ломоносов“, съобщиха от община Белоградчик.
По време на своето пребиваване тримата научни ръководители – проф. Анна Юриевна, доцент Наталия Николаевна, Николай Михайлович, и шестима студенти проведоха няколко срещи с ръководството на общината. Споделено бе, че основната цел на 16-дневната учебна практика е изучаване опита на община Белоградчик в развитието на туризма. Бяха откроени и по-важните задачи за изпълнение: характеристика на територията на общината (икономическо и географско положение, демографска ситуация, социално-икономическо развитие и ролята на общината за нейното развитие); история на развитието на туризма в общината, реализирани проекти и постигнати резултати и др.
След окончателната редакция на отчета за лятната практика на студентите, той ще бъде представен за ползване от общината. По този начин студентите искат да бъдат полезни на общинското ръководство в нелеката работа по развитието на туризма с цел реализиране на социално-икономически подем на общината.

Сподели в социалните мрежи