logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Данъчните събраха близо 3 милиона лева просрочени задължения

За първите шест месеца на годината по сметките на НАП-Видин постъпиха 2 911 750 лева просрочени задължения за данъци и осигуровки след предприемане на действия от публичен изпълнител, съобщават от офиса на приходната агенция.
Преди да пристъпят към принудително събиране публичните изпълнители са провели 57 срещи и почти 600 телефонни разговори с граждани и фирми от Видинска област, които имат финансови затруднения и не могат да платят в срок своите задължения към държавата.
„Длъжниците, чийто банкови сметки вече се запорирани, при определени условия получаваха разрешение за неотложно плащане. Това е законово регламентиран механизъм, чрез който фирмите получават разрешение да използват част от постъпващите по запорираните им сметки, суми за осъществяване на стопанска дейност, а останалата част се използва за погасяване на публичните им задължения. През 2018 година в НАП – Видин са издадени 12 разрешения за неотложни плащания на длъжници, в резултат на които в бюджета са постъпили 170 000 лева“, заявяват данъчните.
От НАП допълват, че с цел да се защитят интересите на държавата, освен запори на банкови сметки, публичните изпълнители могат да налагат и други обезпечителни мерки. От началото на година в НАП-Видин са наложени 20 възбрани на недвижими имоти и 25 запора на движими вещи (МПС, земеделска техника и машини).
В случаите, когато не се погасяват просрочените задължения, като крайна мярка се пристъпва към продажба на запорираните активи. За шестте месеца на 2018 година в НАП-Видин са проведени 11 търга за продажба на имущество на длъжници, вследствие на които в хазната са постъпили 122 000 лева.
НАП съветва гражданите и фирмите с временни затруднения при плащане на публичните си задължения, да потърсят контакт с публичните изпълнители на агенцията, за да бъде намерен приемлив и за двете страни начин за тяхното погасяване.

Сподели в социалните мрежи