logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

По 250 лева помощи за първокласници

До 15 октомври могат да се подават заявление за еднократна помощ от 250 лева за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 г. Документите се подават в дирекциите за социално подпомагане.
Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства с деца, които са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.
Задължително условие за получаването на средствата е средният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.
Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(Снимка БГНЕС)

Сподели в социалните мрежи