logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Работодатели във Видинско дължат 340 000 лева за заплати

Забавени възнаграждения за 340 000 лева на работници и служители в област Видин са установени след проверки на служители от Инспекция по труда (ИТ) през първите шест месеца на годината, съобщи БТА.
Общо 14 предприятия във Видинска област са забавили възнагражденията на своите работници, като по-голяма част от сумата е за неизплатени заплати за стари периоди.
За две от проверените предприятия са събрани доказателства, че имат забавени възнаграждения за повече от два месеца на поне 1/3 от работещите. Затова от ИТ ще подадат искова молба за откриване на производство по несъстоятелност на тези предприятия. След извършения контрол от страна на ИТ са изплатени трудови възнаграждения в размер на 84 000 лева.
През първите шест месеца на годината са съставени 100 акта за установени административни нарушения, като влезлите в сила наказателни постановления са 68 за сумата от 90 400 лева.

Сподели в социалните мрежи