logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Стартира проучване за потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно Закона за насърчаване на заетостта, със съдействието на Комисиите по заетост в 28-те административни области в страната, съобщават от агенцията.
До 17 септември тази година работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.
Анкетният формуляр може да се намери и попълни на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила“.

Сподели в социалните мрежи