logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Белоградчик ще се сдобие със социален комплекс

Община Белоградчик е включена в „Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейната среда“. Тези общини са утвърдени от Междуведомствена работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за децата. На тяхна територия, с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“, ще бъдат изградени центрове за социални услуги за деца, съобщиха от община Белоградчик.
Предвидено е изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца от Дома за деца, Център за обществена подкрепа – за деца и семейства от региона, както и на Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства. Ще бъдат достроени започнатите през 2008 година и останали недовършени сгради.
С изпълнението на дейностите предвидени в проекта, Белоградчик ще се сдобие със съвременен социален комплекс, който ще е изцяло в услуга на децата и младежите в неравностойно положение от региона.

Сподели в социалните мрежи