logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Стопанската конюнктура в страната се влошава

През август стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна, показват данните на официалната статистика.
Общият показател на бизнес климата намалява с 2,9 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
Бизнес климатът в промишлеността се понижава с 1,9 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса.
През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3,8 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. През август анкетата отчита засилване на негативното влияние на факторите „недостиг на работна сила“ и „конкуренция в бранша“.
При търговията на дребно намаляването е с 4 пункта. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността, остава конкуренцията в бранша, следван от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Сподели в социалните мрежи