logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Видин държи първенството по най-висока безработица

14 % е равнището на безработицата във Видинско през месец юли по официални данни на Агенцията по заетостта. С тези си стойности Северозападният регион държи първенството на национално ниво с най-голям брой хора без трайно препитание.
Отново във Видинска област е и най-висок процента на продължително безработните хора – 52,7 %. Данните за месец юли показват, че броят на безработните в региона ни е 5295 души, а за едно свободно работно място са се конкурирали 8 човека. Броят на младите хора (до 29 години) без работа е 705.
Анализът на равнището на безработица по области показва, че в 11 области то е по-ниско от средното за страната: София-град (1.9 %), Бургас (3.0 %), Варна (3.1 %), Габрово (3.4 %), Добрич (4.0 %), Стара Загора (4.4 %), Перник (4.5 %), Пловдив (4.6 %), Велико Търново (5.2 %), Русе и Ямбол (по 5.6 %).

Сподели в социалните мрежи