logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Започна строителство на социални центрове в Белоградчик

С първа копка в Белоградчик бе даден старта на строително-монтажните работи по изграждане на Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип. Копката бе символична, защото центровете са вече започнати, но от години стоят недовършени по финансови причини на предишна общинска управа, съобщиха от общината.

Проектът включва създаване на три нови за община Белоградчик социални услуги. Те са насочени към замяна на институционалния модел с грижа в близка до семейната среда в общността. По този начин ще се гарантира правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности.
Обектите за предоставяне на новите социални услуги се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“.

Сподели в социалните мрежи