logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Седем са кандидатите за прединвестиционно проучване за трасето на тунел под Петрохан

Седем са отворените оферти в откритата процедура за избор на изпълнител за изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана-София, с тунел под Петрохан, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на АПИ, са на:
„Обединение „Логистика – Свеко“, с участници: „Логистика 21“ ЕООД И „Свеко Енергопроект“ АД;
„Обединение „Петрохан 2019“, в което са: „Трансконсулт-22“ ООД и Университет по архитектура, строителство и геодезия – Център за научни изследвания и проектиране ЕООД;
„Пътпроект – 2000“ ООД;
„ДЗЗД „Петрохан Проект“, в което участват: „Рутекс ООД“, „Метропроект Прага“ АД и „Геоконструкт“ ООД;
„Илия Бурда“ ЕООД;
„Вия план“ ЕООД;
„Пътпроект“ ЕООД.
Бъдещият изпълнител ще трябва да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан. Въз основа на извършеното проучване ще бъде определен пътният габарит на направлението. Ще бъдат проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране. След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе. След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.
Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение 180 дни. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

Сподели в социалните мрежи