logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Всяко четвърто дете е с един родител зад граница

Единият родител на всяко четвърто българско дете е зад граница. Така повече от четвърт милион деца у нас растат с баба, дядо, други роднини или самите те са глава на семейство, грижейки се за себе си и за по-малки братя и сестри.
На 14,4 % от децата и двамата родители са в чужбина. Най-силно е изразена тенденцията в Северозападна България, където 43,8 % от децата растат в семейство без един родител и той е в чужбина. В Южен Централен район в такава ситуация са 15 на сто от децата.
Отсъствието на родител води до емоционални и поведенчески прояви – бягства от училище и от дома, слаб успех, противообществени прояви. Една от причините за тежкото състояние е, че бабите и дядовците са родители през поколение – те имат доста различна ценностна система, разбирания за живота и се справят зле със съвременните очаквания за възпитание на децата.
Такива деца по-често посягат към алкохол и дрога. Страдат от общо вътрешно напрежение, стрес, депресии, невротична симптоматика. Стига се до отчуждение между тях и родителите, усещане за изоставеност, самота и болка. Появяват се проблеми със социализацията, липса на самоконтрол, импулсивност, самоизолиране.
Тази тенденция очерта национален анализ, който бе оповестен в Пловдив на форум „Гласът на българските деца“.
(Сн. „24 часа“)

Сподели в социалните мрежи