logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Честит празник на народните будители!

„Доволно вече що сте спали. Станете! Дойде бъдний ден…“. Тези думи изрича Петко Славейков – един от народните ни будители. Личности, чието дело почитаме и празнуваме на днешния 1 ноември. Денят на народните будители, на българските просветители, книжовници, революционери, на хората събуждали народа от мрака и дали тласък за духовно просвещение.
Нека на този светъл празник си пожелаем да останем верни, да съхраним ценностите и идеалите, които те са ни завещали – смелост, всеотдайност и дълбока любов към Отечеството.
„Доволно вече що сте спали. Станете!…“.
Поздравяваме нашите приятели, учители, съвременни будители от отбора на „Единни за промяна“ – Красимир Михайлов, Марчела Маркова, Катя Трифонова, Мариета Георгиева и всички, които с работата си обогатяват българската духовност.
Сподели в социалните мрежи