Daily Archives: 05.11.2018

Експерти провериха отводнителния канал във Видин за замърсяване

x458 Проверка по сигнал за замърсяване водите на отводнителния канал Видин - Кошава извършиха експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана и РЛ към ИАОС, съвместно с подателя на сигнала и оператора и собственик на съоръжението "Напоителни системи" - Видин, съобщават от РИОСВ. Локализиран е участък от около 1500 метра, в който водата е оцветена в бяло и е с неприятен мирис. Експресните полеви анализи на рН, температура и електропроводимост не показват драстични отклонения. Взети са водни проби от локализирания и визиран в сигнала участък (С-3), както и контролна проба от водите на участък (С-4), вливащи се в предишния, при който не се наблюдават мирис и цвят. Взетите водни проби... Прочети повече