logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Експерти провериха отводнителния канал във Видин за замърсяване

Проверка по сигнал за замърсяване водите на отводнителния канал Видин – Кошава извършиха експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана и РЛ към ИАОС, съвместно с подателя на сигнала и оператора и собственик на съоръжението „Напоителни системи“ – Видин, съобщават от РИОСВ.
Локализиран е участък от около 1500 метра, в който водата е оцветена в бяло и е с неприятен мирис. Експресните полеви анализи на рН, температура и електропроводимост не показват драстични отклонения.
Взети са водни проби от локализирания и визиран в сигнала участък (С-3), както и контролна проба от водите на участък (С-4), вливащи се в предишния, при който не се наблюдават мирис и цвят.
Взетите водни проби ще бъдат анализирани от Регионалната лаборатория на ИАОС в Монтана, а резултатите ще бъдат оповестени по-късно.

Сподели в социалните мрежи