logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Едни от най-ниските заплати са във Видинско

747 лева е средната месечна заплата през третото тримесечие на годината на работещите във Видинско, отчита националната статистика. Това нарежда областта ни на второ място по най-ниско заплащане на труда. Първи са в Благоевград, където средната заплата е 743 лева.
От съседните на Видин области на най-добри заплати се радват във Враца – 1040 лева за отчетния период, а в Монтанско – 828 лева.
Най-добре платен си остава труда на работещите в София (столица), където средната заплата е 1504 лева. Над 1000 лева са възнагражденията в районите на Варна, Стара Загора и София (област). В Пловдив, Ловеч, Габрово, Русе, Бургас и Ямбол през третото тримесечие на тази година средните заплати са около 900 – 991 лева.

Сподели в социалните мрежи