logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Отличия за ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“

Отличия завоюваха представителите на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ на провелото се шесто национално състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“, съобщават от гимназията.
Организатори на мащабния форум бяха катедра „Финанси и кредит“ и Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“. В състезанието се включиха 110 средношколци, 30 студенти-ментори и 20 учители и директори, придружаващи училищните отбори. Участниците са представители на 17 училища от 15 града.
Видинската гимназия участва за втора поредна година в националното състезание. Единият отбор от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ бе в състав: Марияна Райчева, Теодора Стефанова, Симона Стоянова, Павлета Пенчева, с ментор Мария Боянова (студент IV курс специалност „Финанси“ и бивша ученичка на училището) спечели две отличия и класиране за втори кръг в направление „Общинска банка“; отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност и отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка.
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда в направление „Райфайзенбанк“ взе другия отбор от ПГ “Проф. д-р Асен Златаров в състав: Симона Вълкова, Синтия Стоянова, Тома Петков, Мартин Петков, с ментор Кристин Кръстева (студент III курс специалност „Финанси“ и бивша ученичка на училището).

Сподели в социалните мрежи