logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

„Единни за промяна“: Общината да изпълни задълженията си за новия път Видин-Монтана

Предложение за предвиждане на средства в размер на 15 000 лева в бюджета на общината за 2019 година, необходими за изменение на Общия устройствен план (ОУП) заради новия път Видин-Монтана, отправи до кмета и Общинския съвет председателят на групата общински съветници от „Единни за промяна“ Росица Кирова.
В искането си групата от посочват, че изработването на ОУП е от изключително значение за региона и сигурността на гражданите, а липсата му спъва повече от 8 месеца следващите процедури, които предхождат избора на изпълнител и строителството на новото трасе Видин-Монтана, в частта Видин-Ружинци.
„Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) в правомощията на кмета на общината е възлагането, допускането и изработването на ОУП за дадена община и съответно неговите изменения. В случая се касае за изменение на ОУП от изключителна обществена важност за цялата община и региона и именно кметът на община Видин, като представител на гражданите на съответната територия, би трябвало да има най-голям интерес за защита на живота на пътуващите граждани и за даване на истински тласък на оскъдната икономика в общината. От април тази година до момента кметът на общината, заместник-кметът на общината по „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата“ и главният архитект единствено се обосновават защо те не трябва да бъдат възложители на това изменение, без да потърсят бързо и ефикасно решение и без да предвидят каквито и да е действия, включително актуализация на бюджет 2018 година и прехвърляне на съответната сума за изработка на ОУП от друго перо. Те не се възползваха и от предложената им възможност да възложат изработването на ОУП и да предоставят необходимите материали на компетентни, съгласно ЗУТ, архитекти от Видин. Последните изразиха готовност да изработят изменението срещу символична сума или безвъзмездно, за да може да не се спъват процедурите по изграждането на новия път, който е жизненоважен за региона“, посочват от „Единни за промяна“.
Предложението предстои да бъде разгледано на насрочените за 21 декември заседания на постоянните комисии, а оттам и на последната за тази година общинска сесия, която се очаква да се проведе на 28 декември. Същото предложение е отправено и до община Димово – другата местна администрация, заради която се бавят процедурите по изграждане на новото трасе.
(Колаж – „Пик“)

Сподели в социалните мрежи