logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Отново в царството на войнствената некомпетентност и безотговорност

Въпроси без отговор, предъвкване и общи приказки, но не по темата. Така премина последното за тази година заседание на Общинския съвет във Видин. За радост на присъстващите журналисти след неколкократно задаван въпрос от съветниците от „Единни за промяна“, кметът на Видин обяви, че решението и искането на Националното сдружение на общините за въвеждане на данък за стари автомобили било взето от УС на сдружението и, явно, той като кмет не е знаел и не е бил уведомен. Но пък и не е и възразил. Според общинският съветник Емилиян Енчев увеличението в Наредбата за местните данъци и такси не било заложено директно, а чрез промяна на критериите. Нещо, което според Росица Кирова от „Единни за промяна“ е като да увиеш винкел във вестник и да не удряш директно с винкела, а с вестника.
Ясно стана още, че приходите от набързо продадени общински земеделски земи са разпределени в актуализацията на бюджета за покриване на външни услуги в размер на около 500 000 лева; за ремонт на дълготрайни материали активи – 200 000 лева и за закупуване на компютри и други такива – също около 200 000 лева. С две думи – парите от земеделските земи на община Видин вече са изразходвани за кръпки в бюджета на една „просперираща“, „финансово стабилна“, „икономически развита“ община като община Видин.
Фактът, че общинските съветници от „Единни за промяна“ гласуваха против промяната на въпросната наредба, с която се прилага националното законодателство и се въвежда данък „стар автомобил“, разгневи председателят на ОбС Генади Велков и същият заплаши да публикува списък с имената на онези, които не са гласували наредбата, защото разпоредбите на националното законодателство били задължителни.
Попитахме Росица Кирова защо гласува против и ето какво каза тя: „Стана ясно от отговора на кмета, че не е разбрал как е взето решението за въвеждано на данък за стари автомобили и въпреки че е представител на общината в Общото събрание на Националното сдружение нямал участие в гласуването на такова решение. Според него, решението е взето от УС на сдружението. Според правителството пък, въвеждането на данъка е изключително и само по настояване на българските общини, членуващи във въпросното сдружение. За наше съжаление кметът Огнян Ценков е пропуснал да възрази срещу подобен данък или просто да протестира с декларация срещу въвеждането на нов данък за най-уязвимите социално български граждани. Данък, с който се наказват онези, които имат стари автомобили затова, че не могат да си позволят нови, защото нямат достатъчно доходи. Вината, според нас, е в онези, които не са създали условия за увеличаване на доходите на хората. Неправдата е още по-голяма по отношение на автомобилите с газови уредби и работещи катализатори, защото техните автомобили, независимо от годината на производство, имат нулево замърсяване върху околната среда. А данъкът е затова, нали?! Това е причината, поради която ние гласувахме против. Живеем в свободна страна и като общински съветници носим отговорност на първо място пред видинските граждани“.
„Възмутително е да ни порицават за начина, по който гласуваме. Да гласуваш по съвест и по убеждения, отговорно към гражданите, не е модерно в този Общински съвет. Но е наше право“, заяви съветникът от „Единни за промяна“ Павел Тодоров, който заедно с колегите от групата напуснаха залата на Общинския съвет.
Коментар направи и друг съветник от „Единни за промяна“ – Милен Милчев: „Недопустимо е г-н Генади Велков да ни се кара за начина, по който гласуваме и да заплашва, че ще публикува списъка, за да се види кой и как е гласувал. Но нека го направи! И би било чудесно, ако го прави след всяко заседание. Да публикува също кой и как гласува за бързата разпродажба на земеделски земи в тази община, която няма нужда от финансиране, защото е много „стабилна“, а пък после изразходва парите за външни услуги и дребни покупки. Нека публикува, защото ние държим да се знае как колективно в този Общински съвет се узаконяват решения със съмнителна мотивация и от кого, поименно.“.
Общинските съветници от „Единни за промяна“ напуснаха залата и отказаха да гласуват изменения на Общи устройствени планове, включени в дневния ред. Още на предходното заседание от групата обявиха, че докато не бъде изработено и прието изменение на ОУП с нанесеното трасе за новия път Видин-Монтана, то съветниците от „Единни за промяна“ няма да гласуват предложения за изменения на ОУП, внесени от кмета на община Видин.
„Ние чакаме, все още чакаме Огнян Ценков да си свърши работата като кмет. Докато загиват хора по пътя той демонстрира уменията си – когато го питаш колко е часът, да ти отговоря кога и как е изобретен пясъчния часовник. С патос“, коментира съветникът Мариета Георгиева.

Сподели в социалните мрежи