logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Северозападът е с най-нисък дял на домакинствата с достъп до Интернет

Северозападният район е с най-нисък относителен дял на домакинства с достъп до Интернет – 65,2 на сто, в сравнение с останалите райони на България, съобщава статистиката, обобщавайки анализ за 2018 година.
С най-висок относителен дял на домакинствата, които имат достъп до Интернет е Югозападния район на страната ни – 75,3 на сто.
През 2018 година 63,6 % от населението на страната на възраст между 16 и 74 навършени години използва Интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, а всеки втори българин (50.3 %) се възползва от ресурсите на глобалната мрежа по няколко пъти на ден.
Най-активни потребители на Интернет са младите хора на възраст между 16 и 24 години, като 92.2 % от тях използват Интернет всеки ден или поне веднъж седмично.
Мъжете са по-активни при редовното използване на Интернет в сравнение с жените – съответно 64.9 % и 62.4 %.
Най-предпочитаното устройство за достъп до Интернет е мобилният телефон (вкл. смартфон), който се използва от 56.6 % от населението на възраст между 16 и 74 навършени години.

Сподели в социалните мрежи