logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

27 януари – протестът на Видин

На 27 януари видинчани излизат на протест, защото съгласно решение на Министерски съвет от 7 март 2018 г. още в края на месец октомври миналата година трябваше да са стартирали тръжните процедури за строителство и надзор на участъка „Ружинци – началото на обходен път Монтана“, а два месеца по-рано същите процедури да са станали факт за участъка Видин-Ружинци. За съжаление този срок не бе спазен, дори не беше променен ОУП на община Видин, за да могат да започнат последващите действия и отчуждителни процедури. Нищо не е направено! Не са изпълнени поетите ангажименти, график и срокове!
Настояваме виновниците за забавянето на понесат отговорност и да бъдат наказани, за да не си позволи никой оттук-нататък на територията на цяла България да извършва такива своеволия, да забавя и не изпълнява поети ангажименти към гражданите на страната.
Уведомлението за предстоящия протест е внесено в община Видин с дата от 22 януари. Ето и пълния му текст, както и входящият номер.

Сподели в социалните мрежи