logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Фирмите подават годишна данъчна декларация до 1 април

Годишните данъчни декларации за корпоративен данък за 2018 година се подават само по електронен път. Срока за подаването им е до 1 април, защото 31 март е почивен ден. До момента в офис Видин своите годишни декларации са подали 147 фирми, съобщиха от офиса.
От НАП напомнят, че е важно е фирмите да следят съобщенията, които връща информационната система на НАП след приемането и обработката на подадените декларации по електронен път. При констатирани грешки и/или несъответствия всички клиенти имат срок в който трябва да направят корекция на подадените данни.
Дружествата, коите не са извършвали дейност няма да подават годишна даначна декларация за 2018 година, това обаче не означава че те са освободени от подавате на информация в Националния статистически институт и в Агенцията по вписванията.
През 2019 година продължава да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. фирмите могат да подадат годишния си отчет за дейността на едно място. Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по електронен път чрез електронен подпис или ПИК на НАП в Информационната система „Бизнес статистика“ на Националния статистически институт.
До края на януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. До момента в офис Видин са подадени 425 декларации, което представлява около една трета от очаквания брой декларации за четвъртото тримесечие на 2018 година.
Сподели в социалните мрежи