logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

15 % безработица във Видинско, но сме били „устойчиви“

Докато държавните чиновници от ръководството на Видинската областна управа, на които плащаме заплатите, продължават да представят областта като „динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие“ и подобни нелепости, то и през отминалият месец декември на 2018 година Видинско продължава да е с най-висока безработица в цялата страна, показват данните от Агенцията по заетостта.
15 % е било нивото на безработицата в областта през декември или 5656 мъже и жени нямат работа. От тях 787 са младите хора до 29-годишна възраст, които са без препитание.
Анализът на равнището на безработица по области показва, че в 10 от тях то е по-ниско от общото за страната: София-град, Габрово, Варна, Стара Загора, Перник, Пловдив, Бургас, Русе, и Велико Търново и София.
Анализът на продължителната безработица по области показва, че делът й се движи в широк диапазон – от 2.7 % от всички регистрирани безработни в София-град, през 8.2 % в Бургас и, разбира се, най-висок – 45.2 % е във Видин.
Наистина сме „устойчиви“ по развитие, но само на безработица – за едно работно място се конкурират 8 души. И това по официални данни…

Сподели в социалните мрежи