logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Разглеждат офертите за трасето на тунел под Петрохан

Днес, 31 януари, се отварят ценовите оферти на кандидатите в откритата процедура за избор на изпълнител за изработването на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София, с тунел под Петрохан. Това съобщават от АПИ. Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение 180 дни.
Обществената поръчка за извършване на проучването стартира през август миналата година, а в края на септември бяха отворени постъпилите 7 оферти.
Бъдещият изпълнител ще трябва да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан. Въз основа на извършеното проучване ще бъде определен пътният габарит на направлението. Ще бъдат проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране.
След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе. След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.

Сподели в социалните мрежи