logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

14 кандидати за надзор при изграждането на участъка Мездра-Ботевград

Отворени са офертите на участниците в обществените поръчки за строителен надзор при изграждането на 33 км от път I-1 Мездра – Ботевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор при актуализацията на техническия проект и строителството на път І-1 (Е-79) Мездра – Ботевград, лот 1 от км 174+800 до км 194+122, е 1 800 000 лв. без ДДС. Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет.
Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ за лот 1 са на:
* ДЗЗД „Инжконсултпроект – СЖС Груп“, с участници: „Инжконсултпроект“ ООД, „СЖС България“ ЕООД и „СЖС Чешка република“ ср.о.;
* Обединение „МБ ЛОТ 1“, в което са: „Тест Консултинг“ ООД – България, „Ипсилон Консулт“ ЕООД – България и „Айси Консулентен Цивилтехникер“ ООД – Австрия;
* „Пътконсулт 2000 ЕООД;
* ДЗЗД „Надзор Северозапад“, с участници: „ПИ ЕС Консулт“ ЕООД, „Трафик Холдинг“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД и „ГеоекспертБългария“ ЕООД;
* „МБ КОСУЛТ“ ДЗЗД, в което са: „КОНТПАС“ ЕООД, „Строл – 2000“ АД, „ЕН АР Консулт“ ЕООД, „План Инвест Пловдив“ ЕООД и „Арибал“ ООД;
* ДЗЗД „Мездра Консулт“, с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Рутекс“ ООД;
* „Пътинвест-Инженеринг“ АД.
За извършването на строителен надзор при допълнителното проектиране и строителството на участъка в лот 2 – от км 161+367 до км 174+800, прогнозната стойност е 2 340 000 лв. без ДДС.
Отворените оферти за лот 2 са на:
* ДЗЗД „Инжконсултпроект – СЖС Груп“, с участници: „Инжконсултпроект“ ООД, „СЖС България“ ЕООД и „СЖС Чешка република“ ср.о.;
* „МБ Косулт“ ДЗЗД, в което са: „Контпас“ ЕООД, „Строл – 2000“ АД, „ЕН АР Консулт“ ЕООД, „План Инвест Пловдив“ ЕООД и „Арибал“ ООД;
* „Пътконсулт 2000 ЕООД;
* ДЗЗД „Надзор Северозапад“, с участници: „ПИ ЕС Консулт“ ЕООД, „Трафик Холдинг“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД и „ГеоекспертБългария“ ЕООД;
* „МБ Косулт“ ДЗЗД, в коета са: „Контпас“ ЕООД, „Строл – 2000“ АД, „ЕН АР Консулт“ ЕООД, „План Инвест Пловдив“ ЕООД и „Арибал“ ООД;
* ДЗЗД „Мездра Консулт“, с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Рутекс“ ООД;
* „Пътинвест-Инженеринг“ АД.
Срокът на изпълнение на поръчката е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.

Сподели в социалните мрежи