logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

9 оферти за строителството на още 19 километра от пътя Мездра – Ботевград

Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за определяне на изпълнител за актуализация на техническия проект и строителството на 19,3 км от път I-1 (E-79) Мездра – Ботевград, лот 1, съобщиха от АПИ.
Изграждането на направлението Видин – Ботевград /167 км/ ще започне от един от най-сложните участъци като терен за преминаване. Поради това строителството на близо 33 км от пътя между Мездра и Ботевград е обособено в два участъка – лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,4 км/. На 4 февруари в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 6-те постъпили оферти за лот 2.
Отворените днес оферти за лот 1 са на:
„ХИДРО-ВОД СТРОЙ“ ДЗЗД, с участници: „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД;
„ДЗЗД „БЕБРЕШ“, в което са: „Автомагистрали – Черно море“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД;
„ПСТ Северозапад Лот 1“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг – М“ АД, „Бургаспътстрой“ АД и „Новако Строй“ ЕООД;
„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;
„Обединение ДЗЗД „МЕЗДРЕЯ – 2019“, с участници: „Галчев Инженеринг“ ЕООД и „ТАБЛЕРОС И ПУЕНТЕС“ АД;
„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД;
„ДЗЗД „МБ ЛОТ 1-2019“, в което са: „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД и „РУТЕКС“ ООД;
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
„Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“, с участници: „Геострой“ и „Пътстрой-92“.
Сподели в социалните мрежи