logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

1456 са получили социални помощи във Видинско

1456 лица и семейства от Видинска област са получили месечни социални помощи през февруари тази година по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Общата отпусната сума е в размер на 131 356 лева. В сравнение с предходния месец има увеличение в броя на подпомаганите лица и семейства, показва анализа на социалната дирекция.
През същия месец отпуснатите семейни помощи за деца са 6017 за общо 664 610 лева. По отношение на осигурените еднократни помощи при бременост, то те са само 8, а средствата за раждане на дете са 14 550 лева.
Увеличение се наблюдава по отношение на отпуснатите помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. За месец февруари такива помощи са дадени на 17 семейства.
През месеца са били санкционирани 77 семейства и 84 деца, които са отсъствали 5 учебни часа без уважителна причина.

Сподели в социалните мрежи