logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Събарят старата сграда на видинско училище

Старата сграда, където някога се е помещавало сегашното СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, е предложена за събаряне. Искането за премахването й е внесено за разглеждане в постоянните комисии към Общинския съвет, които трябва да подготвят предстоящото редовно заседание. Преди години старата школска сграда бе ползвана от Държавния архив, а днес постройката е изоставена и се руши.
В извършеното конструктивното обследване е посочено, че дървената покривна конструкция е силно компрометирана и застрашена от самосрутване. В такова плачевно състояние е и дървеният гредоред над сутерена и етажа, а помещенията са с падаща мазилка или изцяло липсваща такава. Крайното становище е, че сградата е негодна за използване, застрашена от срутване и опасна. Поправянето и заздравяването й е нецелесъобразно, се посочва в извършеното обследване.
(Снимка – архив на училището)

Сподели в социалните мрежи