logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Потвърдиха присъда на съдийка от Видинския районен съд

Състав на Софийския апелативен съд е потвърдил присъдата на Софийски градски съд спрямо А.Р. – съдийка от Видинския районен съд, с която тя е била призната за виновна за извършено от нея престъпление по служба. Със същата присъда тя е била частично оправдана за част от вменените й нарушения на служебните задължения и за набавяне на облага за себе си в размер на 1000 лева. Подсъдимата е била оправдана изцяло по обвинение за подкуп, съобщиха от пресцентъра на Софийската апелативна прокуратура.
Подсъдимата А.Р. е била предадена на съд по обвинителен акт на Специализирано звено „Антикорупция“ на Софийска градска прокуратура за това, че в периода от 20.03.2009 г. до 27.04.2009 г., във Видин, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – съдия в Районен съд – Видин, нарушила служебните си задължения. От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в увреждане на законосъобразното и нормалното протичане на съдопроизводството, сериозно накърняване на авторитета на съда и намаляване на доверието на обществото във функционирането на съдебната система.
В инкриминирания период от време съдия Р., в нарушение на служебните си задължения относно случайния избор взела за разглеждане и решаване като съдия-докладчик искова молба, която била разпределена на друг съдия.
Ищец по молбата бил близък приятел на съдия Р., който преди това споделил с нея, че има да получава дадени от него пари на заем в размер на 1000 лева от друго лице. При консултация с адвокати мъжът разбрал, че вземането му било погасено по давност. Тогава подсъдимата предложила на приятеля си да му помогне, като му давала консултации за отправяне на нотариална покана, а впоследствие и за изготвяне на искова молба до Районен съд – Видин. Обещала му и да реши лично делото. По изготвена по указания на съдия Р. искова молба било образувано гражданско дело в Районен съд – Видин. В нарушение на закона А.Р. взела исковата молба, подменила протокола за случайно разпределение на делото и започнала да го разглежда. В периода, докато производството било висящо, синът на ответника по делото се разплатил с приятеля на Р., който поради това подал молба за прекратяване на производството и подсъдимата го прекратила. Целта й е била да се облагодетелства приятеля й с 1000 лева, което и постигнала, извършвайки престъпление по служба.
За извършеното от подсъдимата А.Р. престъпление й е наложено наказание от шест месеца „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок.
Решението на съда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Върховния касационен съд.

Сподели в социалните мрежи