logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Демографска катастрофа, през 2080 година във Видинско ще живеят 28 124 души

Видинска област не само продължава да е най-малката по население в България, но и за последните 10 години населението е намаляло още по-драстично и в региона живеят най-много хора над 65 години. Според прогнозата на НСИ, през 2080 година област Видин ще наброява 28 124 души.
По данни на статистиката (към края на 2018 година), които днес бяха обявени, в област Видин живеят 84 865 души или едва 1,2 % от населението на страната. Преди 10 години, през 2009 г., населението в региона е било 108 067 души.
Раждаемостта във Видинско продължава да е най-ниска, а смъртността да е най-висока. С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст отново е област Видин – минус 16,4%.
Продължава процесът на застаряване на населението в цялата страна, а Видин отново е начело. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24,8 %, а на мъжете – 17,7 % (за цялата страна). Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в област Видин – 29.6 %
Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души.

Сподели в социалните мрежи