logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

5300 са безработните във Видинско

5301 души са регистрираните безработни във Видинско по данни на Бюрата по труда за март тази година. През месеца равнището на безработица в област Видин е 14.01 %, като за ДБТ – Видин е 9,19 %, за ДБТ – Кула е 23.06 %, а за ДБТ – Белоградчик е 32.01 %. В сравнение с предходния месец в показателя равнище на безработица се отчита спад с 0.66 пункта.
В ДБТ във Видин са регистрирани 284 младежи до 29-годишна възраст, което е 10.76 % от общия брой безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 24 лица или с 7.79 %.
Регистрираните безработни жени са 1350 или 51.16 % от всички лица.
Съотношението между предлагането на работна сила в района на ДБТ-Видин през март е 3:1 – за едно свободно работно място през месеца се конкурират 3 регистрирани безработни лица.
Продължително безработните лица в ДБТ с над 1 година поддържана регистрация са 1099 лица или 41.64 % от всички.

Сподели в социалните мрежи