logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Видински ученици представиха своите училища

Възпитаници на няколко видински училища представиха по атрактивен начин специалностите за прием 2019/2020 година в „Панорама на средното образование“.
На щандове ученици раздаваха брошури и рекламни материали, популяризирайки пред деца и родители възможностите за обучение в своите школа, съобщи радио „Видин“.
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ представи няколко свои специалности – направление администрация и управление със специалност „Икономика и мениджмънт“, направление хотелиерство и туризъм със специалност „Организация на хотелиерството“ – дуално и направление техника със специалностите: „Компютърна техника и технологии“, „Приложен програмист“ и „Промишлена електроника“ – дуално.
Професия „Оператор в шевното производство“ се възстановява в Професионалната гимназия „Михалаки Георгиев“.
Друга новост е, че в Професионалната гимназия по селско стопанство в град Дунавци ще бъде разкрита нова специалност „Хлебар-сладкар“ в дневна форма на обучение.
Останалите училища също представиха по атрактивен начин възможниостите за обучение през новата учебна година.
(Снимка – ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“)

Сподели в социалните мрежи