logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Как да продадеш част от площада или Крайдунавския парк?!

Формулата за продажба на публична общинска собственост е една. Първо я преобразуваш в частна общинска собственост. По този начин отпада защитата, която е гарант на подобни имоти, чието предназначение е за трайно задоволяване на обществените нужди.
Второ. Убеждаваш общинските съветници и гражданите, че преобразуването е напълно „законно“. И трето. Стискаш палци никой да не забележи, че вършиш нещо нередно.
Смущаващо предложение бе внесено от видинския кмет в постоянните комисии към Общинския съвет, а оттам и в дневния ред на предстоящото общинско заседание, насрочено за 10 май. И зеленото богатство на Видин – Крайдунавският парк, се оказва, че може да бъде разпродаден по волята и в края на мандата на настоящата местна власт.
В предложението градоначалникът Ценков иска преобразуване на имот от публична общинска собственост в имот частна общинска собственост. Имотът се намира в Крайдунавския парк, а в оскъдно окомплектованото предложение пише, че това се иска „поради отпаднало предназначение“. Въпросният имот от 239 кв. м пък само преди година се е сдобил с акт за публична общинска собственост, в който е записано, че е с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс (ресторант)“.
Кой и защо поиска да разпродава части от Крайдунавския парк на Видин? Кой е издал и какво пише в заповедта за одобряване на ПУП за този имот? Разрешение за строеж? Все въпроси, които групата общински съветници от „Единни за промяна“ отправи официално към кмета.
Какво се цели с това преобразуване – продажба?! Кой си позволява да се разпорежда противозаконно със зелените площи на града ни, с изгражданата с години от предците ни крайдунавска градина?! Богатство, което е съхранено и неслучайно е публична общинска собственост, защото тя не може да се разпродава. До момента, в който някой поиска да я превърне в частна.
Отговорите на тези въпроси за момента остават загадка за нас, защото три дни преди предстоящото заседание на ОбС кметът реши да оттегли предложението си. Засега.
(Панорамна снимка – от видео, Т. Симеонов, YouTube)

Сподели в социалните мрежи