logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Българите са с най-ниска продължителност на живота в Европа

България, заедно с Латвия (74.9 години), е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз , а с най-висока са Испания (83.4) и Италия (83.1 години), съобщава НСИ.
Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.4 години. За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените – с 1.8 години.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години), отколкото на населението в селата (72.8 години).
За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години. За периодa 2008 – 2018 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години.

Сподели в социалните мрежи