logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Подготвен е търга за Видин-Ружинци

* До края на месеца стартират отчуждителните процедури за трасето, успоредно с обявяване на обществената поръчка за строителство

Днес бе проведена поредна среща между представител на Гражданско обединение “Единни за промяна” и “Гражданска инициатива за магистрала до Видин и тунел под Петрохан”с представител на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Предоставяме ви актуална информация за напредъка на процедурите за изграждане на новото трасе на пътя Видин-Ботевград.
1. Предстои до края на следващата седмица да бъде обявен изпълнителят на едната част от трасето Мездра-Ботевград, чийто процедури стартираха още през миналата година.
2. За 15 юни е насрочен Национален експертен съвет, на който ще бъде разгледано съгласуването на Парцеларния план за участъка Видин-Ружинци с НКЖИ. Всички останали съгласувания вече са получени от АПИ и предстои окончателното приемане на Парцеларния план.
3. В началото на месец юли, след влизане в сила на ПУП-ПП, стартират и отчуждителните процедури за трасето на пътя между Видин и Ружинци.
4. Паралелно с това се подготвя обявяване на процедурите за избор на изпълнител на този участък, който е разделен на няколко етапа (три обособени позиции) – Видин – п.в. Макреш; п.в. Макреш – п.в. Бела и п.в. Бела – Ружинци“. Индикативна стойност на строително-монтажните дейности е в размер 459 928 357 лева без ДДС, а стойността за избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) е 6 937 173 лв. без ДДС.
5. До началото на месец септември, ако няма обжалване, трябва да бъде избран изпълнител на този лот, като процедурите за останалите два лота между Видин и Монтана също се подготвят за обявяване.
Подробно за процедурите Видин – Ружинци:
1. „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: Обособена позиция I – Път I-1 „ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; Обособена позиция II – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000; Обособена позиция III – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47” с индикативна стойност 459 928 357,00 лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:
– Обособена позиция I – Път I-1 „ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400 – 250 750 157,00 лв. без ДДС, включваща Цена за изпълнение на СМР, в лв. без ДДС и непредвидени разходи в размер на 5% от цената за изпълнение на СМР, в лв, без ДДС;
– Обособена позиция II – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000 – 115 042 400,00 лв. без ДДС, включваща цена за изпълнение на СМР, в лв. без ДДС и непредвидени разходи в размер на 5% от цената за изпълнение на СМР, в лв, без ДДС;
– Обособена позиция III – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128.47 – 94 135 800, 00 лв. без ДДС, включваща цена за изпълнение на СМР, в лв. без ДДС и непредвидени разходи в размер на 5 % от цената за изпълнение на СМР, в лв., без ДДС и
2. „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: Обособена позиция I – Път I-1 „ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; Обособена позиция II – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000; Обособена позиция III – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”, с индикативна стойност в размер на 6 937 173 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:
– Обособена позиция I – Път I-1 „ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400 – 3 775 000 лв. без ДДС.
– Обособена позиция II – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000 – 1 737 886 лв. без ДДС.
– Обособена позиция III – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128.47 – 1 424 287 лв. без ДДС.
Информацията е предоставена от АПИ и отразява коректно проектната документация и процедурите, които са в процес на обявяване.
Гражданско обединение “Единни за промяна” и “Гражданска инициатива за магистрала до Видин и тунел под Петрохан” продължават да следят за изпълнението на договорените на 7 март 2018 г. в МС на Република България ангажименти за ускоряване на процедурите свързани със строителството на новото трасе до Видин и прединвестиционните анализи за тунела под Петрохан. За напредъка и развитието на същите ще продължим да ви информираме своевременно.
Очаквайте още подробна информация за участъка Видин-Ружинци.

Сподели в социалните мрежи