logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Проекти по трасето Видин-Ружинци

Агенция „Пътна инфраструктура“ предостави на гражданско обединение „Единни за промяна“ подробна информация за проектите по трасето Видин-Ружинци. Както вече информирахме, това стана при поредна среща на представител на гражданското обединение със специалисти от АПИ. Днес представяме на читателите ни актуални данни за проектите:
I. Път I-1 “ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400: Участък от км 3+757 до км 8+870 – развива се по следата на съществуващият обходен път с уширение на настилката надясно (запад) от габарит Г/12 до проектния габарит Г/20.
При км 8+870 трасето напуска съществуващият път развива се изцяло по нов терен на запад от него до края на този етап км 33+400.
В участъка след км 8+870 трасето е решено като скоростен път, габарит – Г/28.
В участъка от км 15+640 до км 15+930 се предвижда площадка за отдих двустранно с обща дължина 290 м и шлюзове по 140 м и рампи по 60 м и зелена ивица между магистралата и площадката с ширина 6 м, предвидено е захранване с ток и вода и пречиствателно съоръжение.
Пътни възли: ПВ Видин при км 9+585.63 с път I-1 (отделянето от обходния път) на горно ниво – тип „тромпет“; ПВ Дунавци при км 20+315 с път III-1413 Дунавци – Синаговци на долно ниво – тип „полудетелина“; ПВ Кула при Км 30+202 с път III-141 Кула-Срацимирово-гара Срацимирово на долно ниво – тип „полудетелина“.
Големи съоръжения:
1. Надлез при ПВ „Видин“ на km 9+583,63 – Четириотворен интегрален рамков мост с дължина 70 m и широчина 12 m, включваща пътно платно 8 m и два тротоара по 2 m.
2. Надлез при път III-1411 Слана Бара на km 10+681,91 – Четириотворен интегрален рамков мост с дължина 86 m и широчина 8.5 m, включваща пътно платно 6,5 m и два тротоара по 1 m.
3. Мост над р.Делийска на km 11+114,2 – 2 петотворни моста (по един за всяко платно) с дължина 160 m и обща широчина (за двете платна) 29,4 m. Всеки от мостовете е с широчина 14.55 m, включваща пътно платно 11 m и два тротоара (1.95 +1.6 m).
4. Надлез при път за асфалтова база на km 12+137,87 – Четириотворен интегрален рамков мост с дължина 80 m и широчина 8.5 m, включваща пътно платно 6,5 m и два тротоара по 1 m. Връхна конструкция със сглобяеми предварително напрегнати главни греди и монолитна пътна плоча. Пилотно фундиране.
5. Селскостопански подлез на km 12+941.
6. Селскостопански надлез на km 14+087.
7. Селскостопански надлез на km 16+186,8.
8. Мост над р.Войнишка на km 16+348,28 – 2 едноотворни моста (по един за всяко платно) с отвор 30 m, с обща широчина (за двете платна) 29,4 m.
9. Пътен подлез на път VID 2048 Дунавци-Търняне – на km 16+880.
10. Селскостопански надлез на km 18+220.
11. Виадукт над река Видбол на km 19+720 – 2 шестотворни моста (по един за всяко платно) с дължина 192 m и обща широчина (за двете платна) 30.65 m.
12. Пътен подлез на път IІІ-1413 на km 20+307,92.
13. Пътен надлез на km 20+712 – Триотворен интегрален рамков мост с дължина 56.6 m и широчина 8.5 m, включваща пътно платно 6,5 m и два тротоара по 1 m.
14. Селскостопански подлез на km 23+202,64.
15. Виадукт на km 23+366 – Осемотворнен мост с обща дължина 224.7 m и широчина 29,5 m, включващи две платна за движение с ширина 11 m, разделителна ивица 3.5 m, два тротоара с ширина 2.0 m.
16. Пътен надлез на път VID 2050 на km 24+629,05 – Четириотворен интегрален рамков мост с дължина 65 m и широчина 8.5 m, включваща пътно платно 6,5 m и два тротоара по 1 m.
17. Селскостопански подлез на km 26+666.
18. Селскостопански подлез на km 27+475.
19. Селскостопански подлез на km 29+390.
20. Пътен подлез с път III-141 на km 30+348.78.
21. Селскостопански подлез на km 30+833.
II. Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000:
Началото на участъка е при км 33+400 преди местният път, който е обслужвал разрушения птицекомбинат и има връзка с път I-1, краят е при км 47+000 след пресичането на път I-1, след с. Бела. Новопроектираният скоростен път е извън обхвата на съществуващият път I-1. Проектната скорост е 120 км/ч и Габарит Г28. В определени участъци е предвидено изграждането на трета лента.
От км 33+400 до км 37+000.00 пътят преминава западно от съществуващия път I-1 (Е79) Видин – Кулата в близост до изоставен птицекомбинат, за който е оставен път за достъп от общинския път при км 33+494. В този участък теренът е относително равнинен, скоростният път пресича при км 36+409 ж.п. линия Видин-София с надлез и минава над напоителен канал. При км 36+060 е предвиден пътен възел „Макреш“, с възможност за връзка със село и гара Макреш, град Димово и две връзки към път I-1 (E79) Видин-Кула – (северно по общинския път и южно по път III-1403 – (с. Подгоре-гара Макреш, път I-1). В съответствие решение на ЕТИС в този участък има рехабилитации, реконструкция и нови пътища както следва:
– От км 0+000 до км 2+259.30 – реконструкция на път III-1403 в участъка от км 0+900 до км 2+040 с преминаване над скоростния път и рехабилитация в участъците от км 0+000 до км 0+900 и от км 2+040 до км 2+159.30, с край на кръстовище при път I-1 /E79/ Видин -Кула в близост до град Димово.
– От км 0+000 до км 2+552.97 – нов път за гара Срацимир условно наречен 1, разположен успоредно на скоростния път източно, краят на пътя е при подлеза за достъп на птицекомбината.
– От км 0+000 до км 0+769,40 – реконструкция на съществуващия път, условно наречен път за гара Срацимир 2 с начало път I-1 /E79/ Видин -Кула в близост до гара Срацимир и край подлеза за достъп при птицекомбината.
От км 37+000 до км 42+300 скоростният път се спуска към град Димово и река Арчар, пресича път I-1 (E79) Видин – Кула при км 38+098 с триотворно съоръжение, като в единият отвор е проектиран и нов селскостопански път при км 38+119.80. Пресича няколко канала и след това река Арчар при км 39+140 с шест отворно съоръжение. След моста на река Арчар започва изкачване, като се преминава над път III-1102 /Арчар-Димово- граница Сърбия/ при км 40+177.73 и дере при км 40+252. При км 40+300 пътят е над град Димово.
От км 42+300 до км 47+000 пътят преминава над град Димово и село Бела като е разположен успоредно на частично изграждания през годините път Димово-Ружинци без да го засяга. В подучастъка са проектирани два селскостопански подлеза при км 42+650 и км 44+194. При км 46+388 се пресича път I-1 /E79/ Видин – Кула, като на него е развит пътен възел тип „Полудетелина“ и достъп на селскостопански път към първокласния, този селскостопански път обслужва намиращата се наблизо кариера при село Орешец.
Пътни възли: Пътен възел „Макреш“ – при км 36+080; Пътен възел „Бела“ – при км 46+388 – разположен е на път І-1 (E79) Видин – Кулата участък Бела – Скомля.
Мостове при пътни възли:
– Мост на км 36+060.60 ПВ „Макреш“ в близост до общински път и за връзка с път І-1 /Е79/ София-Кула/, тип на възела „диамант“;
– Мост на км 46+388 при ПВ „Бела“ с път І-1/Е79/ Видин-Кула участък Бела – Скомля „, тип на възела „Полудетелина „.
Мостове при жп. линии:
– жп надлез на км 36+409.64 пресичане на същ. ж.п. линия София – Видин;
Мостове над реки: Мост р. Арчар – км 39+105;
Други съоръжения: Сводов водосток над канал при км 36+491.8; Сводест водосток при км 37+580; Мост на км 37+363; Мост на км 38+098; Мост на км 40+177.83; Мост на км 40+265; Подлез при асфалтов път при км 33+494; Селскостопански подлез при км 42+650; Селскостопански подлез при км 44+170
Пътища от РПМ:
– Път I-1 (E79) Видин – Кула – скоростният път пресича на две места първокласния път при км 38+098 и км 46+388. Той преминава през няколко населени места: Димово, Бела, Медовница, Скомля и е част от път I- 1 (E- 79) в участъка на пресичането е с габарит Г10.50.
– Път III-1403 – (Подгоре-гара Макреш – път I-1) – предвижда се рехабилитация, изместване и реконструкция на съществуващият път;
– Път III-1102 – пресичане при км 40+177.73;
Общински пътища: Път VID 3094 реконструкция от път I-1 до подлеза при км 33+494.
За осигуряване на достъп до земеделските земи от двете страни на пътя са предвидени допълнително селскостопански пресичания по преценка на проекта. Те са предвидени на подходящи места на съществуващи селскостопански пътища или на други подходящи терени. Предвидени са общо четири пресичания – подлези и надлези: Освен тях за достъп ще се ползват и пътните пресичания, а също и пътните възли.
Предложените площадки за отдих са предвидени двустранно през около 15 км. За площадките за отдих е осигурено тоалетни, паркинги, осветление и пречиствателно съоръжение.
III. Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128.47.
Началото на участъка е при км 47+000 след пресичането на път I-1 /E79/ Видин-Кула, след село Бела и разработенияt проектен пътен възел „Бела“, краят на участъка е преди Ружинци при км 58+128.47 с включване към следващия проектен участък и е в близост до път I-1 Е79.
От км 47+000 до км 52+000 пътят преминава успоредно на ж.п, линията, като е отдалечен от нея и не се засяга съществуващия селскостопански път, успореден на нея, пресича река Скомля над язовир Скомля при км 49+350 с триотворно съоръжение, като в два от отворите са направени селскостопански пътища двустранно за достъп към язовира. Преминава над две дерета, в този участък е предвиден селскостопански подлез при км 50+420, площадка за отдих при км 50+600. При км 51+903,40 последователно пресича с четириотворно съоръжение ж.п. линията Видин-София и път VID1003 (Орешец). От км 52+000 до км 58+128,47 след преминаването на пътя за село Орешец, скоростният път се спуска към Ружинци, пресича няколко дерета и река Барата при км 54+130 с три отворно съоръжение, като в двата отвора са разположени два селскостопански пътища. При км 55+350 е проектиран селскостопански подлез, а при км 56+130 се преминава над път I-1 /E79/ Видин – Кула с три отворно съоръжение.
Проектната скорост е 120 км/ч и Габарит Г28.
Големи съоръжения:
– жп надлез мост над път на км 51+903.40- пресичане на съществуващата жп. линия София – Видин.
– Мост р. Барата – км 54+130;
– Мост р. Скомля – км 49+350.
– Мост на км 56+143;
– Селскостопански подлез при км 47+500
– Селскостопански подлез при км 50+420
– Селскостопански подлез при км 55+350
Площадка за отдих при 50+600.
Това е втората част на информацията от АПИ за проектите по трасето Видин-Ружинци. Гражданско обединение “Единни за промяна” и “Гражданска инициатива за магистрала до Видин и тунел под Петрохан” ще продължават да следят и информират видинските граждани за всичко случващо се около проекта на цялото трасе Видин-Ботевград.

Сподели в социалните мрежи