logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

През месец май – 4957 безработни във Видинско

И през отминалият месец май Видинска област не прави изключение по-най висок процент на безработица в цялата страна. Регистрираните безработни през месеца са 4957 души, като за ДБТ – Видин те са 2396, ДБТ – Кула 620, а за ДБТ – Белоградчик са 1941, съобщават от Агенцията по заетостта.
Анализът на равнището на безработица по области показва, че в 9 области то е по-ниско от общото за страната – София-град (1.7 %), Варна (3.0 %), Бургас (3.2%), Габрово (3.3 %), Стара Загора (3.9 %), Добрич (4.0%), Пловдив (4.0 %), Перник (4.3 %) и Велико Търново (5.1%). Най-високите му стойности продължават да се отчитат в Северозападния район: Видин (13.1 %), Монтана (11.5%) и Враца (11.2 %).
Без промяна остава и продължителната безработица по области, където Видин отново е с най-висок процент – 46,1.
Съотношението между предлагането на работна сила в района на ДБТ-Видин е 4:1 – за едно свободно работно място през месеца са се конкурирали 4 регистрирани безработни лица. За предходния месец съотношението е било 3:1.

Сподели в социалните мрежи