logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Няма деца, маломерни паралелки в шест училища в община Видин

Директорите на шест учебни заведения са подали искания Общинският съвет (ОбС) във Видин да разреши функционирането на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум. Искането предстои да бъде разгледано на заседанията на постоянните комисии към ОбС, които са насрочени за 22 юли тази година.
Заради липса на деца маломерни паралелки има във видинските основни училища „Отец Паисий“ и „Св. Климент Охридски“, средните училища „Св.Св. Кирил и Методий“ и „П.Р.Славейков“, както и двете школа в Дунавци – основното „Христо Ботев“ и професионалната гимназия по селско стопанство.
Като основни аргументи за искането си директорите посочват демографски причини; вида на училището и подготовката, която предлага, социално-икономически причини; поднормативни паралелки от предходни години; преместване на ученици от едно в друго училище в община Видин или в страната, както и заминаването на деца в чужбина заедно с родителите им.
Наред с училищните проблеми, комисиите в ОбС трябва да разгледат множество предложения, свързани с продажба на имоти, искания за одобряване проекти за изменения в общия устройствен план на община Видин, безвъзмездно предоставяне на обекти и други. В сферата на образованието ще бъдат разгледани и ежегодните предложения за включване на училищата и детските градини в списъка на средищните за новата учебна година.

Сподели в социалните мрежи