logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Над 9000 са осъдени за катастрофи

През отминалата година в структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията в транспорта – катастрофи с жертви, шофиране след употреба на алкохол и други. Техният брой е 10 108. Двама от петима осъдени са за тежка катастрофа. За извършването им са осъдени 9250 души, сочат данните на националната статистика.
През 2018 година са наказани 1690 престъпления против личността. За извършването им са осъдени 1444 лица. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 730 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 700.
С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 89 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 98 лица.
По данни на МВР до 17 юли тази година по пътищата на страната са загинали 281 души.

Сподели в социалните мрежи