logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

На 5 октомври се учредява ПП „Няма такава държава“

Стартира подписка за набиране на учредители на ПП „Няма такава държава“. Всеки пълнолетен български гражданин, който споделя принципите и целите на Инициативния комитет може да се включи в подписката и да заяви членство:

Учредителна декларация на политическа партия „Няма такава държава“

„България е свободна страна, но българските граждани не са свободни. Страната ни е в плен на своеобразна политическа плутокрация. Политическата класа грубо и демонстративно пренебрегва желанията на хората, грижейки се единствено за своето облагодетелствуване и де факто безцеремонно се изправя срещу собствения си народ. Партийната аристокрация е теглила една дебела разделителна линия между себе си и българите.
Член първи от Конституцията на Република България гласи: „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция“. Това означава, че според Конституцията най-отгоре във властта стои българският народ!
Ние, като свободни граждани, искаме този текст от Конституцията да не бъде просто куха фраза. Искаме да превърнем България в наистина свободна страна, в която обществото да взема решения, а политиците да ги изпълняват.
Ние, учредителите на политическа партия „Няма такава държава“, в съответствие с Конституцията на Република България и вярвайки във върховенството на закона и върховенството на морала, приемаме и утвърждаваме тази учредителна декларация.
Принципите, за чието спазване и утвърждаване, ПП „Няма такава държава“ ще работи са следните:
– разделение на властите
– народен суверенитет
– политически плурализъм
– свобода на словото
– реални гаранции за спазване правата на човека и гражданина.
Основните цели пред ПП „Няма такава държава“ са:
– засилено участие на гражданите във вземането на решения чрез преки допитвания до народа;
– смяна на избирателната система от пропорционална към мажоритарна с абсолютно мнозинство в два тура;
– намаляване на броя на народните представители в парламента от 240 на 120;
– реално въвеждане на възможността българските граждани да могат да гласуват и дистанционно, по електронен път, на избори и референдуми;
– въвеждане на задължително гласуване на изборите и референдумите;
– пряк избор от гражданите на директорите на областните дирекции и на началниците на районните управления на МВР;
– пряк избор от гражданите на Главния прокурор на Република България;
– пряк избор от гражданите на Омбудсмана на Република България;
– цялостно реформиране на пpaвooxpaнитeлнaтa cиcтeмa и ycтaнoвяване на реално въpxoвeнcтвo нa зaкoнa;
– премахване на партийното влияние върху правосъдната система;
– реформиране на системата на общественото здравеопазване и осигуряване на свободен и равнопоставен достъп на всички граждани до адекватни и качествени медицински услуги;
– осъществяване на aдминиcтpативна реформа чрез намаляване на бюрокрацията и въвеждане на eлeктpoннo yпpaвлeниe, неутрализиране на мoнoпoлнитe и кapтeлнитe cтpyктypи и създаване на условия и механизми, които да предотвратяват появата на нови;
– реформиране на образователната система и въвеждане на cтaндapти, oтгoвapящи нa съвременните изисквания и пазара на труда;
– защита на семейството и семейните ценности;
– осигуряване на достоен живот чрез достойни доходи, гарантиране на човешките свободи и личната неприкосновеност и сигурност;
– засилване ролята нa Република Бългapия в cтpyктypитe нa Eвpoпeйcкия cъюз и пълнoпpaвнo члeнcтвo в Eвpoзoнaтa, включване на страната в Шeнгeнското споразумение и Бaнкoвия cъюз на ЕС.
Ние вярваме, че нацията трябва да се обедини, за да отстоява и отвоюва гражданските си права!“.

Задължително условие за включване в ПП „Няма такава държава“ е гражданите да не са членове на други политически партии, както и да отговарят на останалите изисквания на Закона за политическите партии.
Във Видин набирането на членове ще се извършва на адрес ул. „Княз Борис I“ 2, срещу „Стамбол капия“ (в офиса на гражданско обединение „Единни за промяна“). Останалите места ще бъдат обявени допълнително.

Сподели в социалните мрежи