logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Какво пропусна да види местната власт? (част 4)

Кварталите на Видин. Тук живеят хора, но благоустрояването на жилищните райони остана встрани от великите управленски решения на местната власт. Поддържането и обновлението на кварталите бе сведено до минимум – инцидентно запълване на дупки, чието качествено изпълнение ставаше ясно още след първия дъжд или сняг.
Четири години се оказаха недостатъчни, за да бъдат изградени тротоари и улици, каквито липсват в някои комплекси. Пари за асфалт така и не се намериха, но затова пък милиони бяха налети в разрушаването на централната градска част.
Кварталите на Видин, където междублоковите пространства са се превърнали в джунгла. И в нея живеят хора.

***
Който се интересува може да провери какво предвиждаше програмата от 2015 г. на „Единни за промяна“ за това място.

Сподели в социалните мрежи