logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

АПИ: В момента тече прединвестиционното проучване за трасе по направлението Монтана-София с тунел под Петрохан

В изпълнение на поетите ангажименти от представители на „Единни за промяна“ за граждански контрол при реализиране на процедурите свързани с трасето Видин – Ботевград и тунел под Петрохан, на 09 октомври поискахме допълнителна информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, чиито отговори предоставяме на Вашето внимание:

1. Проект за модернизация на път I-1 (Е-79) Видин – Ботевград

В процес на подготовка е задание за изработка на идеен и технически проект за привеждане на трасето на път I-1 (Е-79) „Обходен път на гр.Враца“ към габарит Г20 по съществуващото трасе на път I-1 (Е-79),с приблизителна дължина 15км.
След финализиране на заданието за проектиране, ще бъде инициирана обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки за избор на Проектант. В средносрочен план,след изработване и финализиране на проекта, ще бъдат проведени изискуемите процедури съгласно нормативните изисквания.

2. Тунел под Петрохан
Относно напредъка на процедурите за трасето по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан ни информират, че през месец август тази година Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договор за „Изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан. Реални дейности по неговото изпълнение за започнали.
Един от основните въпроси в проучването е изследване на автомобилния трафик, който би използвал това направление при хипотезата за изграждане на тунелно съоражение под Петрохан. На базата на извършения анализ ще се определи и пътния габарит.Съгласно сключения договор, срокът за изпълнение на прединвестиционното проучване е 180 календарни дни.
В резултат от изработеното прединвестиционно проучване и на базата на направените анализи на заседанието на ЕТИС ще бъде взето по принцип решение относно икономическата целесъобразности необходимостта от изграждането на тунел под Петрохан. Също така ще бъде препоръчан целесъобразен вариант за разработване в следваща фаза на проектиране.

За всички, които се интересуват и желаят допълнителна информация прилагаме отговорът от Агенция „Пътна инфраструктура“

Отговор АПИ0001

 

 

Отговор АПИ0002

Сподели в социалните мрежи