logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

За хората от Северозапада и „Единни за промяна“

Договорът за строителство на първият участък от Видин към Монтана вече е подписан.

Вчера беше подписан договорът за строителство и надзор за първият Лот от отсечката Видин – Ружинци. Отсечката е 30км. и предстои издаване на разрешение за строеж, след което ще могат да започнат реалните строителни дейности.
Напомняме ви, че търговете за надзор и строителство за Лот 1: Видин пътен възел Макреш,Лот 2: Пътен възел „Макреш“ до пътен възел „Бела“ и Лот 3: Пътен възел „Бела“ до пътен възел „Ружинци“, бяха проведени едновременно.
За Лот 2 и Лот 3 все още не са приключили процедурите по закона за обществените поръчки.
След издаване на разрешението за строеж за първи Лот ще започнат подготвителни дейности като реалното строителство се очаква да стартира в началото на следващата година.
Усилията на видинчани и Гражданско обединение „Единни за промяна“ започват да дават резултат. Обещаваният повече от 15 години нов път свързващ Северозапада с останалата част от страната вече може да стане реалност. Благодарение на обществения натиск са изпълнени законовите процедури, свързани с одобряване на трасето, изработката на техническите проекти, всички задължителни съгласувания, процедурите по ЗУТ и има документална готовност за цялото трасе Видин – Монтана, както и има вече възложено строителство за отсечката Мездра – Ботевград.
Кога, как и дали мечтаният за хората от Севезопада магистрален път ще бъде реализиран зависи от всички нас  гражданите, които избрахме улицата вместо да останем мрънкащи в домовете си. От всички нас, които показахме, че въпреки усилията на недобросъвестни представители на местната власт, когато има желание и воля от страна на гражданите, политиците могат да бъдат накарани да се вслушат и да направят онова, за което са избрани -да вършат работата си!

Сподели в социалните мрежи