logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Поздравителен адрес от Гражданско обединение „Единни за промяна“ до д-р Цветан Ценков

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С

Уважаеми г-н Ценков,
От името на Гражданско обединение „Единни за промяна“ Ви поздравявам най-сърдечно с встъпването Ви в длъжност като Кмет на Община Видин!
Бъдете здрав, позитивен и уверен!
Направете така, че жадуваната от видинските граждани промяна да стане реалност. Бъдете отговорен, последователен и почтен в действията си, работете за Видин с грижата на добър стопанин.

Пожелавам Ви успех с надеждата и увереността, че и занапред ще работим в ползотворно сътрудничество и конструктивен диалог за добруването на нашата общност.

Вие спечелихте огромното доверие на гражданите на Община Видин, които копнеят за промяна и са изпълнени с надежда за бъдещето. Доверието е отговорност. Носете го изправен, с вдигната глава.
Не правете компромиси със съвестта и достойнството си.
Накарайте ни да си гордеем с избора си и докажете с дела, че заставате зад завоюваното от нас, видинските граждани, през последните четири години. Защото Видин е кауза и огромно туптящо сърце, докторе!

Още веднъж, пожелавам Ви успешна и ползотворна работа за благоденствието на видинчани и за превръщането на Видин в икономически развит, модерен и привлекателен за живеене град!
Честито, доктор Ценков !

С уважение: Росица Кирова,
Председател на Гражданско обединение „Единни за промяна“

Видин, 11ти Ноември 2019 г.

поздрав.адрес

Сподели в социалните мрежи