logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Община Видин ще тегли кредит заради финансова корекция по договора за площада

Община  Видин ще тегли заем от от фонд „Флаг“ заради финансова корекция по договора за реконструкция на централната градска част. Решението за сключване на договора за кредит е прието на извънредно заседание на Общинския съвет. Реконструкцията, която е финансирана по опертивна програма „Региони в растеж“, приключи на 27 ноември. Финансовата корекция е по тържните процедури по проекта и тя е в размер на 557 617 лева, уточни главният счетоводител на общината Гергана Генова. От „Фонда за местно самоуправление в България“-ФЛАГ ще бъде поискан заем до 460 000 лева, който да се изплаща в продължение на една година. Водят се дела пред Върховния административен съд за отпадане на наложените финансови корекции по договорите с изпълнителите на проекта.

На извънредното заседание вчера Общинският съвет във Видин даде съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на малко над 5 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи. Средствата са изразходвани за ремонти по булевард „Панония“ и улици „Цар Александър II“ и „Широка“.  Вместо основни ремонти, както е било посочено, приключилите вече дейностите ще бъдат описани като неотложни текущи ремонти на общински пътища. Искането за верификация на тези средства е изпратено до Министерството на финансите на 25 ноември, каза Румен Лилов, директор на дирекция „Устройство на територията“:

„Ремонтите са възложени с обществена поръчка през 2019-та година. Изпълнени са от външна фирма, съгласно Закона за обществените поръчки. Работата е отчетена с надлежните документи. След като разгледаха документите в Министерството на финансите ни беше отказано плащане, тъй като сумите за тези ремонтни дейности са прекалено малки за тълкуване в понятието „основен ремонт“, т.е. министерството ги тълкува като понятие „текущ ремонт“ на същите улици, за което се налага от един параграф  51-00- целева субсидия, да бъдат прехвърлени в параграф 10-30- текущ ремонт по бюджета на Община Видин.“

Решението е с предварително изпълнение. Като вносител, кметът Цветан Ценков се мотивира, че предложението е направено с оглед защитата на важни обществени интереси- осигуряване на нормалното функциониране на Община Видин.

Сподели в социалните мрежи