logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Защо кооперативният пазар във Видин все още е разположен на тротоара?

Ще има ли решение проблемът със съботния пазар във Видин?

Всяка събота кооперативния пазар, който е разположен пред стадиона във Видин се провежда, въпреки липсата на елементарни условия като вода и тоалетни. Продукцията изложена на земята до уличните кофи за боклук е меко казано недопустима, след като само на 300 метра има общински парцел, за който Общината не се е погрижила повече от 15 години.

Проблемът със съботния пазар не е от днес или от вчера, той е от години. Пазарът се е разрастнал дотолкова, че затруднява движението на моторните превозни средства, поради големият брой хора, които пресичат двете улици.

Скъпи съграждани,като основен местен законодателен и изпълнителен орган Общината чрез Кмета и Общинския съвет има правата да поставя условията за развитие на града и да следи за тяхното изпълнение.
Още през 2016 година, ние от „Единни за промяна“  направихме предложение Общински съвет Видин да възложи на Кмета на община Видин да изготви задание за изработването на проект за изграждане на пешеходна зона, зона за отдих, съчетана със зона- пазар на местните производители в квартал 233 с УПИ III, IV и V по плана на ЗПР – ПРЗ на к-с „Стефан Стамболов“.
Предложението не бе допуснато до Общински съвет Видин със становище, че е наложително спешно да се възложи цялостното преструктуриране на к-с “ Стефан Стамболов“ преди да бъде започната процедура по внасяне и одобрение за изработване на проект за изграждане на пешеходна зона съчетана със зона – пазар на местните производители.

Ние, от „Единни за промяна“ няма да спрем да настояваме за нова организация на една по-голяма територия, където да бъде разположен кооперативния пазар във Видин и по този начин да се даде възможност на всички , които искат да предлагат продукцията си да го направят по един нормален начин.

Имотите, за които се касае в предложението са общински и не се използват по предназначение. С изграждането на модерна зона за отдих с комбинирано предназначение, където във определени дни от седмицата да се провежда пазар на местните производители, ще бъдат решени два основни проблема свързани с градското ни развитие.
Едно от нещата, които бяхме предложили в проекта е да бъдат изградени санитарни възли, както и минимум 3 броя чешми.  Да има ясна схема за търговските площи.
Предложихме таксата, която общината да събира да е символична по 1лв. за 1м2 и срещу тази такса на всеки местен производител да бъдат предоставяни еднакви маси (щандове) за излагане на продуктите.
За зоната да бъде предвидено прокарване на всички необходими комуникации осигуряващи безопасността на гражданите в съответствие със санитарно- хигиенните норми за подобни места с обществено предназначение.
Мястото, на което предложихме да бъде изградена зоната е занемарено и неговото облагородяване и превръщане в пешеходна търговска зона не само ще бъде удобство за всички граждани, но и ще доведе до икономически ползи от реализирането на този проект и извън пазарните дни. Реализацията на този проект едновременно с това ще освободи паркинга на стадион „Георги Бенковски“, който ще може да се ползва както за обслужване на стадиона така и в определените пазарни дни за гражданите, които посещават новия пазар на местните производители с автомобилите си.

Сподели в социалните мрежи