logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Предприети са мерки за улеснение на гражданите при издаване на нови документи за самоличност

Актуална информация от сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР – Видин
През 2020 г. изтича валидността на голям брой български лични документи. За удобство на потребителите на административни услуги на МВР и за постигне по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ (БДС), както и за предотвратяване образуването на големи опашки пред гишетата, в областната дирекция е създадена организация за предсрочната подмяна на документите за самоличност.

Всички граждани с постоянен адрес на територията на област Видин имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с обикновена услуга във всяко районно управление (РУ-Белоградчик и РУ-Кула), както и в ОДМВР – Видин (ул. „Цар Симеон Велики“ №87). В рамките на работното време гражданите могат да направят избор за предпочитано от тях звено БДС, различно от това по постоянния им адрес. Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.

От сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Видин е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства и др. За целта следва да се подаде заявление до директора на ОДМВР-Видин и да бъде приложен списък с имената на желаещите служители, чиито документи за самоличност изтичат през 2020 г.
Повече информация за организиран прием може да бъде получена на тел. 094/694 355 и 094/694 293.

***

Към месец ноември 2019 г. и през 2020 г. трябва да бъдат подменени изтичащи български документи за самоличност, издадени на граждани в област Видин, както следва:

12 400 лични карти;
4 849 паспорта;
9 200 свидетелства за управление на МПС.

Сподели в социалните мрежи