logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Ускорява се старта на отчуждителните процедури в област Видин

Днес в Областна администрация Видин се проведе работна среща относно напредъка по проект „Модернизация на път I – 1 /E-79/ Видин – Ботевград“, участък от км 11+100.73 до км 61+750. На срещата присъстваха представители на всички засегнати общини по трасето,Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, директорите на Областно пътно управление-Видин,Областна дирекция „Земеделие“ и представител на Гражданско обединение „Единни за промяна“.
Целта на срещата бе институциите съвместно с общините да координират дейностите си с цел по-бързото приключване на процедурите по издаване на удостоверения за наследници. Оказа се обаче,че общините срещат трудности,относно удостоверяването на реалните собственици на имотите,поради липсата на актуална информация и от Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин и Областна дирекция „Земеделие“ заявиха,че ще окажат пълно съдействие при идентифициране на собствениците на поземлените имоти, подлежащи на отчуждаване.
Представителите на общините Макреш и Ружинци уточниха, че са приключили с издаването на удостоверенията. От община Грамада информираха, че към настоящия момент е останало да бъде издадено само още едно удостоверение, а община Димово е издала над 80% от тях. От община Видин отбелязаха, че за част от имотите има промяна на собствеността и се извършва прецизна проверка по установяване на собствениците.
В изпълнение на поетите ангажименти, представители на гражданско обединение „Единни за промяна“ ще продължат да работят в тясно сътрудничество с институциите за по-бързото приключване на отчуждителните процедури и старта на изграждането на новото трасе между Видин и Монтана.
Към отвоюваното с постоянство от видинчани, ние подхождаме с отговорност и ще изпълним ангажиментите си за граждански контрол по изпълнението на трасето Видин – Ботевргад, както и ще ви информираме за всички трудности и за напредъка на този изключително важен за Северозападна България проект.

Сподели в социалните мрежи