logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Община Видин издава служебни бележки при пътуване в условията на извънредно положение

Служебните бележки се издават от кметове и кметските наместници на всички лица, които полагат грижи, доставят лекарства, храни и други продукти от първа необходимост на възрастни хора извън града на територията на Общината.
За всички, които работят в административната сграда, общинските направления и предприятия, се заверява декларация по образец, за да могат служителите да стигат до работните си места. Декларацията се изисква при КПП-та на входовете и изходите на областните градове – в случаите, когато придвижването е наложено от полагане на труд в населено място, или по здравословни причини на пътуващия и негови близки, както и при завръщане на настоящия или постоянен адрес. Приложимо е за периода на извънредното положение поради заплаха от разпространение на COVID-19.

Снимката е илюстративна

Сподели в социалните мрежи