logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

МБАЛ „Света Петка“ Видин има готовност за лечение на болни с COVID-19

МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин е единственото лечебно заведение на територията на област Видин, в което могат да бъдат лекувани пациенти, заразени с COVID-19.
След издадена Заповед на министъра на здравеопазването от 27 март 2020г. болницата обособява две самостоятелни отделения:

– Отделение за пациенти, за които има съмнение, че са заразени с COVID-19, но тяхното здравословно състояние не е животозатрашаващо и

– Отделение за пациенти, чието състояние е животозатрашаващо

За да могат успешно да приложат алгоритмите на лечение на тези пациенти са осигурени не само лекарствени продукти и медицинска апаратура, както и друга апаратура, необходима за оборудването на болничните стаи и лекарски кабинети, да се осигури подаване на кислород до определените помещения. Обзаведени и мебелирани са помещения за пациени и помещения за обслужващите медицински екипи.

За първата група пациенти отделението, което е определено, съобразно критериите на Националния и областния щаб, е в сградата на бившето „Инфекционно отделение“, което както знаем не функционира повече от 5 години и се наложило да бъдат напълно възстановени нужните помещения. Ремонтирани са:
• ВиК инсталация
• Ел.инсталация
• Канализация
• Изцяло реновирани и обзаведени са 4 стаи за пациенти – една двойна, две еденични и три за по четирима ; един лекарски кабинет; манипулационн и 4 санитарни възли
• Монтирани са бактерицидни лампи
• Изграждена е компютърна мрежа

Изцяло новоизградени са :

• Система за доставка на кислород, и връзка с основния резервоар на дружеството
• Система за диализа (преместване на диализен апарат и връзката му с Вик мрежата)
• Система за видеонаблюдение на пациенти

За втората група пациенти са обособени помещения, част от отделението по „Педиатрия“, като за целта са напълно оборудвани и изградени :

• 7 (седем) болнични стаи – една еденична и три двойни
• Манипулационно помещение
• Изливно помещение
• Перално помещение
• Три помещения за медицински екипи
• Три санитарни възли
• Кислородна инсталация
• Монтирани са бактерицидни лампи
• Изграждена е компютърна мрежа
• Обзаведено е перално помещение (с перална и сушилна)
• Изграждена е и система за диализа (преместване на диализен апарат и връзката му с Вик мрежата)

Обособени са самостоятелни входове, така, че да не се пресичат потоците от медицински персонал и пациенти, както и невъзможност за преминаване в останалата част от болницата.

От 20 март 2020 година МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин започна дарителска кампания, с цел набиране на средства за подпомагане на лечебното заведение в борбата срещу COVID-19.

С част от средствата от дарителската сметка от болницата са закупили всички елементи за изграждане на кислородните системи в двете обособени помещения, изработени са и са монтирани 12 броя врати за всички помещения и междинни входове, направено е пълно обзавеждане на болничните стаи и санитарните възли с необходимите мебели.
С друга част от средствата по дарителската сметка са закупени: 3 броя пациенсти монитора – 1 перфузор – 12 канален ЕКГ апарат, лични предпазни средства: защитни костюми за многократно и еднократно ползване, маски – също за еднократно и многократно ползване, очила, защитни маски и шлемове плюс филтри за тях, дезинфектанти и ръковици.

Към настоящият момент МБАЛ „Света Петка“ АД е получила като дарение общо 5 броя новозакупени апарати за механична вентилация.
• Фондация „За доброто“ – 1 брой
• Видинска частна фирма – 1 брой
• Интръст ЕАД – 3 броя.
Петте апарата са вече налични и могат да бъдат ползвани при необходимост.
С парично дарение от Българската банка за развитие ЕАД е закупен още 1 брой, който ще пристигне в края на месец април.

За повече информация относно дарителите и дейността на болницата в ситуацията на извънредно положение гражданите, могат да посетят официалния сайт на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин.
Ето и актуалната дарителска сметка, на която можете да дарите средства, които ще бъдат изразходвани изключително само за нуждите на болницата с борбата срещу коронавируса.

Дарителска сметка за борба с COVID-19
Титуляр : МБАЛ „Света Петка“ АД
Банка : ЦКБ АД
BIC : CECBBGSF
IBAN: BG06 CECB 9790 10F1 1035 04
Основание за превода: Дарение за борба с COVID-19

В тези трудни за цялото човечество моменти, нека си пожелаем здраве и по-бързо намиране на ваксина, която да ни предпазва от заразния вирус, който причини достатъчно човешки трагедии и чиито икономически последици поставят всички ни пред изпитание.
От болницата отправиха благодарност към всички, които се отзоваха на призива за помощ в тежката ситуация и ни предоставиха любезно възможност да се уверим в условията, които са създадени по инструкцията на Националния щаб.

Автор: „Единни за промяна“/по информация от МБАЛ Света Петка – Видин

Сподели в социалните мрежи